Follow Us On
Hotline / Zalo / Viber: 093 739 5679

Phân tích từ khóa mang lại kết quả SEO tốt nhất

Phân tích từ khóa mang lại kết quả SEO tốt nhất

Phân tích từ khóa

Nghiên cứu từ khóa là một trong những hoạt động quan trọng nhất, có giá trị và lợi nhuận cao trong lĩnh vực tiếp thị tìm kiếm. Xếp hạng cho các từ khóa phù hợp có thể làm hoặc phá vỡ trang web của bạn. Bằng cách nghiên cứu nhu cầu từ khóa của thị trường của bạn, bạn không chỉ có thể tìm hiểu các thuật ngữ và cụm từ để nhắm mục tiêu với SEO mà còn tìm hiểu thêm về toàn bộ khách hàng của bạn.

Không phải lúc nào cũng là để có được khách truy cập vào trang web của bạn, mà là về việc có được đúng loại khách truy cập. Sự hữu ích của trí thông minh này không thể được cường điệu hóa; với nghiên cứu từ khóa, bạn có thể dự đoán sự thay đổi của nhu cầu, đáp ứng với điều kiện thị trường thay đổi và sản xuất các sản phẩm, dịch vụ và nội dung mà người tìm kiếm trên web đang tích cực tìm kiếm. Trong lịch sử tiếp thị, chưa bao giờ có một rào cản thấp như vậy để tham gia tìm hiểu động cơ của người tiêu dùng trong hầu hết mọi lĩnh vực.

Dưới đây bạn thấy Phân tích từ khóa chính cho một trong những khách hàng của chúng tôi.

Phân tích từ khóa

Khách hàng chọn 4 Keywors hàng đầu trong danh sách Phân tích từ khóa của chúng tôi. Với những từ khóa mới này, chúng tôi có thể bắt đầu Thiết kế trang web đáp ứng mới sẽ tích hợp Chiến lược tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, nói cách khác là SEO trên trang & SEO ngoài trang. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ cần thiết kế các trang của mình theo những gì khách hàng đang tìm kiếm. Nếu không có chiến lược SEO, bạn sẽ lạc lõng với tất cả những gì cần nhắm mục tiêu và không có điểm chuẩn để làm theo. Với các chuyên gia SEO của chúng tôi, bạn sẽ ở trong tay an toàn. Chúng tôi sẽ tư vấn những từ khóa nào cần nhắm mục tiêu trong vòng đầu tiên và cách đạt được lưu lượng truy cập từ các tìm kiếm google.

Công việc SEO trên trang cải thiện Kết quả tìm kiếm

Trong Công cụ Tìm kiếm Tối ưu hóa, tối ưu hóa trên trang đề cập đến các yếu tố có ảnh hưởng đến trang Web hoặc danh sách trang Web của bạn trong kết quả tìm kiếm tự nhiên. Những yếu tố này được kiểm soát bởi bạn hoặc bằng cách mã hóa trên trang của bạn. Ví dụ về tối ưu hóa trên trang bao gồm mã HTML thực tế, thẻ meta, vị trí từ khóa và mật độ từ khóa.

Tối ưu hóa tại chỗ đề cập đến quá trình làm cho trang web của bạn hấp dẫn cả công cụ tìm kiếm và người dùng. Nó xem xét và cải thiện cả bộ mặt công khai của trang web của bạn và hậu trường thiết lập mã hóa và kỹ thuật mà chỉ các công cụ tìm kiếm nhìn thấy.

Một công cụ tìm kiếm đánh giá một trang web khác với khách truy cập của con người. Công cụ tìm kiếm không thể đánh giá trang web của bạn được thiết kế độc đáo như thế nào, nội dung của bạn được viết tốt như thế nào hoặc giá trị sản phẩm / dịch vụ của bạn cung cấp là bao nhiêu. Nó phải đánh giá một trang web từ quan điểm kỹ thuật.

Tối ưu hóa tại chỗ là nền tảng mà quá trình tối ưu hóa ngoài trang web được xây dựng dựa trên đó. Không có nó, các nỗ lực tối ưu hóa ngoài trang web có thể bị lãng phí phần lớn. Quá trình này rất đa dạng và sẽ thay đổi một chút từ trang web này sang trang web khác, nhưng đây là một số yếu tố chính hình thành nên quy trình tối ưu hóa tại chỗ:

– Thêm từ khóa vào url, thẻ tiêu đề, mô tả meta, thẻ tiêu đề và thẻ alt.

– Đảm bảo mỗi trang có một tiêu đề và mô tả độc đáo và mô tả.

– Chỉ định các trang hiện có hoặc tạo mới cho mỗi từ khóa.

– Cải thiện nội dung để phù hợp / nội dung tốt hơn trên các trang web của đối thủ cạnh tranh.

– Đánh giá các mục tiêu từ khóa hiện có và tiềm năng.

– Xóa, hợp nhất hoặc thêm vào các trang có ít nội dung hữu ích trên chúng.

– Kiểm tra tải trang web đúng cách trong các trình duyệt web và độ phân giải màn hình khác nhau.

– Phân tích hồ sơ liên kết trong nước.

– Đảm bảo kêu gọi hành động được đặt ở các vị trí nổi bật.

– Liên kết đến các trang quan trọng từ trang chủ và / hoặc khu vực điều hướng chính.

– Cải thiện khả năng đọc và định dạng của nội dung bằng văn bản.

– Kiểm tra và sửa chữa các liên kết bị hỏng.

– Thêm mã đánh dấu dữ liệu có cấu trúc.

– Yêu cầu quyền tác giả của nội dung.

– Khắc phục sự cố trùng lặp nội dung.

– Thêm liên kết trong nội dung khi thích hợp.

– Loại bỏ các liên kết ngoài không cần thiết.

– Tạo trang lỗi 404 thân thiện với người dùng.

– Đánh giá và cải thiện thời gian tải trang.

– Thêm các nút chia sẻ phương tiện truyền thông xã hội.

– Create and submit an XML sitemap.

– Set-up Google Analytics and Search Console.

Related Posts