Follow Us On
Hotline / Zalo / Viber: 093 739 5679

Chiến lược chuyển đổi số cần kỳ vọng thực tế

Vấn đề Doanh nghiệp

1. Thị trường thay đổi
⇒ Thay đổi một cách bất ngờ: vd. Sau CoVid, khủng hoảng kinh tế, chiến tranh → thị trường lao động, nhu cầu Khách hàng
⇒ Quan tâm của khách hàng: hệ sinh thái, an ninh an toàn, truy xuất nguồn gốc
⇒ Tốc độ lưu hành của thông tin “đúng” và “sai”

2. Quy trình không phù hợp
⇒ Không ban hành bằng văn bản, chưa qua đào tạo, không kiểm soát
⇒ Nhiều lỗ hổng khi so sánh với thông lệ quốc tế tốt nhất : chồng chéo, mất nhiều thời gian

3. Mô hình kinh doanh không bền vững
⇒ Phụ thuộc vào đơn vị thứ ba, đơn vị sản xuất
⇒ Chu kỳ bán hàng ổn định và “lịch sử ” lâu đời

Giải pháp Chuyển đổi số với Khánh Nguyên Media

1. Dự đoán thị trường
⇒ Dựa trên dữ liệu bên trong và bên ngoài
⇒ Nắm bắt xu hướng thị trường, phát triển tài chính

2. Tối ưu quy trình
⇒ Tự động hóa những quy trình cần thiết, đúng lúc
⇒ Phù hợp với thông lệ quốc tế một cách tốt nhất

3. Mô hình kinh doanh
⇒ Đồng hành xây dựng giải pháp kinh doanh
⇒ Điều chỉnh chu kỳ bán hàng khi cần thiết một cách nhanh chóng

Tại sao lựa chọn Khánh Nguyên Media

100% dedicated
from ideation to tangible results

Đánh giá mức độ tăng trưởng trong 3 tháng
Doanh nghiệp xác định và cam kết về mục tiêu

100% master
hardware, software, service

Quản lý rủi ro
Cam kết hiệu quả
Nâng cấp năng lực con người

100% experiences
16 years, 14 industry sectors

Xây dựng nền tảng cho tương lai
Chuyển giao giải pháp cho tất cả các phòng ban

Lộ trình Chuyển đổi số với Khánh Nguyên Media

Lộ trình Chuyển đổi số với Khánh Nguyên Media

Khẩn cấp vì tình hình quốc tế 2015 đang xảy ra ở VN

Sự lựa chọn của bạn chứ dịch không thúc đẩy gì hết

Khi bị áp lực, chiến lược bị phân mảnh

Chiến lược theo quy mô của DN từ 50 tới 10,000

DN tại VN cần chờ gì nữa?

Khẩn cấp nhưng cũng phải chọn kỹ

Digital Resister

Doanh nghiệp tụt hậu, tạo ra trải nghiệm khách hàng yếu kém và hạn chế sử dụng công nghệ kỹ thuật số

Digital Explorer

Doanh nghiệp khởi động các dự án trong một số lĩnh vực mà không có sự gắn kết và hội nhập toàn cầu

Digital Player

Doanh nghiệp có cách tiếp cận toàn cầu và chặt chẽ mà không thực sự mạo hiểm đổi mới

Digital Transformer

Doanh nghiệp dẫn đầu trong các thị trường của mình, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm kỹ thuật số đẳng cấp thế giới

Digital Disruptor

Doanh nghiệp làm lại các thị trường hiện có và tạo ra những thị trường mới để có lợi thế riêng và tạo khoảng cách với đối thủ

Khẩn cấp có ý nghĩa khác nhau theo phòng / ban