Follow Us On
Hotline / Zalo / Viber: 093 739 5679

Chiến lược chuyển đổi số cần kỳ vọng thực tế

Vấn đề Doanh nghiệp

1. Thị trường thay đổi
⇒ Thay đổi một cách bất ngờ: vd. Sau CoVid, khủng hoảng kinh tế, chiến tranh → thị trường lao động, nhu cầu Khách hàng
⇒ Quan tâm của khách hàng: hệ sinh thái, an ninh an toàn, truy xuất nguồn gốc
⇒ Tốc độ lưu hành của thông tin “đúng” và “sai”

2. Quy trình không phù hợp
⇒ Không ban hành bằng văn bản, chưa qua đào tạo, không kiểm soát
⇒ Nhiều lỗ hổng khi so sánh với thông lệ quốc tế tốt nhất : chồng chéo, mất nhiều thời gian

3. Mô hình kinh doanh không bền vững
⇒ Phụ thuộc vào đơn vị thứ ba, đơn vị sản xuất
⇒ Chu kỳ bán hàng ổn định và “lịch sử ” lâu đời

Giải pháp Chuyển đổi số với Khánh Nguyên Media

1. Dự đoán thị trường
⇒ Dựa trên dữ liệu bên trong và bên ngoài
⇒ Nắm bắt xu hướng thị trường, phát triển tài chính

2. Tối ưu quy trình
⇒ Tự động hóa những quy trình cần thiết, đúng lúc
⇒ Phù hợp với thông lệ quốc tế một cách tốt nhất

3. Mô hình kinh doanh
⇒ Đồng hành xây dựng giải pháp kinh doanh
⇒ Điều chỉnh chu kỳ bán hàng khi cần thiết một cách nhanh chóng

Tại sao lựa chọn Khánh Nguyên Media

100% dedicated
from ideation to tangible results

Đánh giá mức độ tăng trưởng trong 3 tháng
Doanh nghiệp xác định và cam kết về mục tiêu

100% master
hardware, software, service

Quản lý rủi ro
Cam kết hiệu quả
Nâng cấp năng lực con người

100% experiences
16 years, 14 industry sectors

Xây dựng nền tảng cho tương lai
Chuyển giao giải pháp cho tất cả các phòng ban

Lộ trình Chuyển đổi số với Khánh Nguyên Media

Lộ trình Chuyển đổi số với Khánh Nguyên Media

Khẩn cấp vì tình hình quốc tế 2015 đang xảy ra ở VN

Tạo cảm giác khẩn cấp